Całus pod jemiołą. Świąteczne zwyczaje

  1. 30.11.2016
  2. Redakcja Kobieta WP

Dla jednych jest dobrym pretekstem do całowania, inni odstraszają nią złe moce. Ten krzew łączy w sobie elementy sacrum i profanum. Istnieje w kulturze od czasów przedchrześcijańskich.

W kulturze celtyckiej obchodzono się z nią z najwyższą czcią, wierząc w jej magiczne właściwości. Zresztą wierzymy w nie i dziś. Całujący się pod nią ludzie mogą liczyć na trwały związek albo na doraźną przyjemność. Jemioła dla wielu jest też symbolem dostatku. Jeśli krzew usychając, zachowa kolor, to kolejny rok będzie pomyślny.

W sferze profanum krzewina jest półpasożytem. Rośnie najczęściej na topoli, olszy i brzozie. Pasożytuje też na drzewach iglastych. Nawet jeśli jemioła jest tylko zwyką rośliną, to lepiej ją nabyć - tak na wszelki wypadek.

Europejska jemioła, Viscum album, odegrała ważną rolę w mitologii greckiej, a w "Eneidzie" Wergiliusza Eneasz, protoplasta Rzymian, złotożółtą gałązkę jemioły miał sobie otworzyć drogę do krainy cieni.

W kulturach całej przedchrześcijańskiej Europy jemioła była postrzegana jako symbol boskiej istoty męstwa (płodności i witalności). Według Pliniusza Starszego, Celtowie uważali ją za lekarstwo na bezpłodność u zwierząt i antidotum na truciznę.

Jemiołę powszechnie stosuje się jako świąteczną dekorację. Viscum album jest używana w Europie, zaś Phoradendron serotinum - w Ameryce Północnej. Zgodnie z tradycją nie może dotknąć ziemi od momentu ścięcia aż do zastąpienia nową jemiołą w kolejną wigilię Bożego Narodzenia. Wierzono, że jeśli wisi w domu przez cały rok, to chroni przed pożarem lub uderzeniem pioruna.

Według starego zwyczaju, mężczyzna i kobieta, którzy spotykają się pod zawieszoną jemiołą, są zobowiązani do pocałunku. Tak ta tradycja została opisana w 1820 roku przez amerykańskiego pisarza Washingtona Irvinga w książce "The Book of Geoffrey Crayon Sketch": „jemioła jest zawieszana w gospodarstwach i kuchniach na Boże Narodzenie, a młodzi mężczyźni mają przywilej całowania pod nią dziewczyn, zrywając za każdym razem owoce krzewinki. Kiedy roślina zostaje oskubana z jagód, przywilej wygasa".

Udostępnij Tweetnij Wykop