Na pasterkę czas!

  1. 1.12.2016
  2. Redakcja Kobieta.wp.pl

Pasterka, czyli odprawiana w Wigilię o północy uroczysta msza święta, jest jedną z najważniejszych tradycji bożonarodzeniowych. Jej nazwa upamiętnia przybycie do Betlejem pasterzy i złożenie przez nich hołdu nowo narodzonemu Bogu.

Zwyczaj pasterki wprowadzono w Kościele już w drugiej połowie V wieku. Do Polski dotarł on najprawdopodobniej razem z chrześcijaństwem. Pasterka jest pamiątką z pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy nabożeństwa nocne należały do starej praktyki Kościoła. Nazwa tej mszy pochodzi zapewne od słowa pasterz - kiedy Jezus Chrystus przyszedł na świat, pasterze czuwali przy stajence, modląc się.

Msza ta odprawiana była, tak jak obecnie, o godz. 24:00, a papież celebrował ją w poświęconej macierzyństwu NMP bazylice Santa Maria Maggiore, do której w VI wieku dobudowano kaplicę z repliką groty betlejemskiej. Później zwyczaj odprawiania pasterki rozszerzył się na wszystkie kościoły w krajach chrześcijańskich. Od połowy VI wieku Rzym zna już tradycję trzech mszy świętych: pasterkę, mszę o świcie i mszę w dzień. Po pasterce, w bazylice Santa Maria Maggiore, papież w dzień Bożego Narodzenia celebrował drugą swoją mszę z osobnym formularzem i to o treści bożonarodzeniowej. Msza odprawiana dziś jako trzecia z kolei, jest historycznie związana z najstarszym formularzem, którego używał papież już od IV wieku w bazylice św. Piotra, o zwykłej wówczas uroczystej porze dnia, czyli o godz. 9:00.

Dlaczego pasterka jest mszą szczególną?

To pierwsza msza odprawiana w Boże Narodzenie, jedyna taka msza w roku. Biorą w niej udział całe rodziny - wspólnie śpiewają bożonarodzeniowe pieśni i modlą się z okazji narodzin Jezusa. Światełko z choinkowych drzewek w domach oświetla wiernym drogę do kościoła. Tam po długiej, adwentowej ciszy, rozbrzmiewają organy kolędą "Wśród nocnej ciszy" oraz "Bóg się rodzi, moc truchleje". Kościoły są wtedy przybrane odświętnie w zielone drzewka, w zakrystiach postawione są malutkie szopki. Na zewnątrz lub z boku kościoła znajduje się szopka naturalnych rozmiarów, chętnie podziwiana przez dzieci.

Pasterka otwiera liturgiczne obchody świąt Bożego Narodzenia. Jej charakter tłumaczą pierwsze słowa invitatorium, czyli wprowadzenia do Mszy: "Chrystus narodził się nam. Oddajmy mu pokłon". W niektórych stronach Polski jest zwyczaj umieszczania Dzieciątka Jezus w tabernakulum, nakrytego tiulem lub inną przezroczystą tkaniną. Na pieśń wstępną "Wśród nocnej ciszy" kapłan odkrywa figurę, pokazuje ją wiernym i niesie do szopki. Najstarsza szopka pochodzi z XIV w. z kościoła klarysek św. Andrzeja w Krakowie. Najbardziej znaną jest ruchoma szopka w Wambierzycach, Niepokalanowie i Warszawie w podziemiach kościoła Kapucynów przy ul. Miodowej.

Wszyscy, którzy nie mogą uczestniczyć w pasterce, mogą ją obejrzeć za pośrednictwem telewizji lub Internetu. Co roku nadawana jest transmisja pasterki z Watykanu, której przewodniczy papież. Msza jest odprawiana w Bazylice Świętego Piotra, zawsze uczestniczy w niej kilka tysięcy osób. Uroczysta pasterka odbywa się także w Bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem. W Polsce jednym z ciekawszych miejsc, gdzie odprawia się pasterkę jest kopalnia soli w Wieliczce - tam nabożeństwo odbywa się 100 metrów pod ziemią w Kaplicy Świętej Kingi.

Udostępnij Tweetnij Wykop